Rhodius kap och slipskivor

Kap och slipskivor under beteckningen braintools är lite mer än vanligt