Elektrodhållare, återledarklämmor, kabelkopplingar, slagghackor, torrhållare, svetselektroder

Några av förbrukningsartiklarna vid svetsning ser du här. Vi säljer dessa produkter runtom i hela norden, förmodligen för att priserna är bra men även för att kvalitén motsvara det låga priset.