Gas-/svetsmaskinskärror, säckakärror

Nu kommer vi till lite av vårat hjärta och det var här allt började för SISABs del. Svetsprodukter är något vi kan och det är få som kan visa upp den bredd och prisbild vi har. Vår gassvetsutrustning & våra gasregulatorer är av högsta kvalitet. Det här är vi stolta över.