Små och stora gasbrännare med tillbehör, svetsdukar