Svets-/låstänger

Svetstängernas orginal är VISE-GRIP. Vi tycker att dessa tänger motsvarar det bästa och då passar det självklart på SISAB. VISE-GRIPs sortiment har den bredd som en svetsare kräver.